Tên dự án

Ý Bản Office Building

Vị trí

69 - 71 Thạch Thị Thanh
Tân Định
Quận 1, Hồ Chí Minh

Văn phòng nhỏ cho thuê quận 1 - Ý BẢN BUILDING

Tỷ giá hôm nay 30/09/2020: 22.675 VNĐ/USD

DMCA.com Protection Status