Tên dự án

Crescent Mall

Vị trí

101 Tôn Dật Tiên
Phường Tân Phú
Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

Văn phòng nhỏ cho thuê quận 7 - CRESCENT MALL

Tỷ giá hôm nay 02/10/2023: 22.675 VNĐ/USD

DMCA.com Protection Status